Καθαρισμός – προστασία από GRAFFITI

Ένα συχνό πρόβλημα με τις μαρμάρινες επενδύσεις τοίχων είναι ότι λερώνονται από σπρέι graffiti.

Για τον καθαρισμό των graffiti μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε χημικό καθαριστικό FILA NO PAINT STAR είτε μηχανικός καθαρισμός ( τρίψιμο) με εξειδικευμένα μηχανήματα SAMICH VERTICA LEGEND

Μετά τον καθαρισμό είναι απαραίτητη η προστασία της επένδυσης με αδιαβροχοποίηση FILA MP / 90 ή FILA FOB

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ, εδώ και εδώ.